Om oss..About us

Bjørge Ocean AS representerer en lang historie innen produksjon av marine produkter. Den bærende ide gjennom mer enn hundre år har vært å høste råstoff fra havet som kan anvendes til nytte for mennesker. 

 

Det familiebedriften er mest kjent for, er utvikling, produksjon og eksport av marine ingredienser til den internasjonale næringsmiddelindustrien. Fra slutten av 60-tallet utviklet vi oss til å bli verdensledende på dette området. Denne delen av virksomheten inngår i dag som del av et stort internasjonalt flavouringselskap.

 

Nyere forskning og utvikling har vist at havets rikdommer kan anvendes på en rekke områder innenfor både helse og kosmetikk, og Bjørge Ocean AS er en viktig aktør i å bringe resultatene av dette fram til deg som forbruker.

Historien vår, det store globale nettverket vi har opparbeidet oss, samt tilliten fra våre kunder, gjør at vi vet hvor de beste og mest interessante produktene er og hvilke krav til kvalitet som må stilles.

Ved å kombinere erfaring med nyskapning er vi i stand til å tilby noe av det beste og mest spennende innen helsekost og hudpleie med basis i ressurser fra havet.

Vi har en langsiktig strategi hvor kunden er i fokus, og der vi tilbyr produkter som kan forbedre helse og gi økt velvære. Men vi ønsker også å hjelpe til med å øke livskvaliteten til mennesker på andre måter. Vårt finansielle bidrag til et vannprosjekt i Fiiltu, sør-øst Etiopia, har gitt en hel landsby på ca. 15 000 innbyggere rent drikkevann. Om du vil vite mer om dette vannprosjektet, vennligst ta kontakt via e-mail info@bjorgeocean.com eller på telefon +(47) 70 11 66 85.